Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Gudstjenester og sportsandakter
våren 2018

 Januar og februar

Det er ikke planlagt sportsandakter på Vassfjellkapellet i januar og februar 2018.

Mars
Ingen sportsandakt på Vassfjellkapellet 4. mars.

April
Ingen sportsandakt på Vassfjellkapellet søndag 1. april som i år er 1. påskedag.   Studentene har påskeferie, og vi oppfordrer alle til å bli med på gudstjenestene på sine hjemsteder!

Søndag 15. april kl 12.00:
Klæbu menighet holder ungdomsgudstjeneste på Vassfjellkapellet.
Prostiprest Hilde-Anette Løvenskiold Grüner og kateket Tove Margrethe Hørgård Unsmo.
Konfirmanter og ungdomsledere i Klæbu menighet deltar.

Mai
Søndag 6. mai kl 12.00:  AVLYST!
Ingen sportsandakt på Vassfjellkapellet søndag 6.mai.

Juni
Søndag 3. juni  kl 12.00:
Sportsandakt kl 12 ved Svein Sando.

Sportsandakter og gudstjenester på Vassfjellkapellet kunngjøres også i Adresseavisen under «Kirkene i helgen».