Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Gudstjenester og sportsandakter
vinter/vår 2019

Søndag 3. februar kl 12.00:
Speidere fra Trondheim Frikirkes speidergruppe holder sportsandakt på Vassfjellkapellet.

Søndag 3. mars kl 12.00:
Sportsandakt ved Joachim Salomonsen.

Søndag 7. april: AVLYST
Sportsandakten på Vassfjellkapellet søndag 7. april er avlyst.

Søndag 28. april kl 12.00:
Klæbu menighet holder gudstjeneste på Vassfjellkapellet.

2. pinsedag, 10. juni kl 12.00:
Tiller menighet holder familiegudstjeneste på Vassfjellkapellet.

Sportsandakter og gudstjenester på Vassfjellkapellet kunngjøres også i Adresseavisen under «Kirkene i helgen».