Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Gudstjenester og sportsandakter
høsten 2017

September 

Søndag 3. september kl 12.00:
Sportsandakt ved KRIMS (Kristne Medisinstudenter).

Søndag 10.  september kl 12.00:
Sportsandakt ved Trondheim Kristelige Studentlag .

Oktober
Søndag 1. oktober  kl 12.00:
Sportsandakt ved Student-KRIK.

November
Søndag 5. november kl 12.00:
Sportsandakt ved Tanem KFUM/KFUK speidergruppe.

Desember
Søndag 3. desember kl 12.00:
Sportsandakt ved Rejoice (Trondheim frikirkes ungdomsgruppe).

 

Sportsandakter og gudstjenester på Vassfjellkapellet kunngjøres også i Adresseavisen under «Kirkene i helgen».