Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Gudstjenester og sportsandakter
høsten 2018

Søndag 9. september kl 12.00:
Trondheim Kristelige studentlag holder sportsandakt på Vassfjellkapellet

Søndag 30. september kl 12.00:
Tiller menighet holder familiegudstjeneste på Vassfjellkapellet

Søndag 4. november kl 12.00:
Sportsandakt ved Tanem KFUK-KFUM speidergruppe.

Søndag 2. desember kl12.00:
Sportsandakt ved Trondheim Frikirkes ungdomsgruppe Rejoice

Sportsandakter og gudstjenester på Vassfjellkapellet kunngjøres også i Adresseavisen under «Kirkene i helgen».