Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Gudstjenester og sportsandakter
våren 2018

 Januar og februar

Det er ikke planlagt sportsandakter på Vassfjellkapellet i januar og februar 2018.

Mars
Søndag 4. mars  kl 12.00:
Mer informasjon kommer…

April
Ingen sportsandakt på Vassfjellkapellet søndag 1. april.  Studentene har påskeferie, og vi oppfordrer alle til å bli med på gudstjenestene på sine hjemsteder!

Mai
Søndag 6. mai kl 12.00:
Mer informasjon kommer…

2. pinsedag mandag 21. mai kl 12.00
Tiller menighet holder gudstjeneste på Vassfjellkapellet.

Juni
Søndag 3. juni  kl 12.00:
Mer informasjon kommer…

 

Sportsandakter og gudstjenester på Vassfjellkapellet kunngjøres også i Adresseavisen under «Kirkene i helgen».