Informasjon til leietakere

 

Ved henting av nøkkel blir følgende dokumenter delt ut

  • Faktura som fylles ut av leietaker med leiesum.
  • Leieinstruks for Vassfjellkapellet m/romplan.
  • Sjekkskjema som fylles ut før avreise.

Dokumenter

Leieinstruks, brannplan, romplan, liturgi for andakt osv.

 

Betaling

Leiesum betales til kontonummer
3000 20 64819.
Betalingen merkes med: Navn på leietaker og leieperiode
Betalingsadresse:

Vassfjellkapellet
v/ Jon Gunnar Solheim
Planetvn. 18c
7036 Trondheim

 

Kapelstuden på Vassfjellkapellet