Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Inntekten fra vaffelsalget går til driften av Vassfjellkapellet.  Vipps nr 742043.

Gudstjenester og sportsandakter på Vassfjellkapellet
Høsten  2023

Søndag 10. september kl 12:
Sportsandakt ved Andreas Brennsæter og Trondheim Kristelige Studentlag

Søndag 1. oktober kl 12:
Sportandakt.  Yadah Gospel synger

Søndag 5. november kl 12:
Sportsandakt ved Svein Sando

Søndag 3. desember kl 12:
Sportsandakt AVLYST

 

Sportsandakter vinter/vår 2024

Søndag 4. februar kl 12
Sportsandakt ved Astri Solheim

Søndag 3. mars kl 12:
Sportsandakt ved Ingvild Hammernes

Søndag 21. april kl 12:
Gudstjeneste på Vassfjellkapellet.  Klæbu menighet.

Sportsandakter i april-mai 2024.  Denne siden vil bli oppdatert når programmet er klart!