Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Inntekten fra vaffelsalget går til driften av Vassfjellkapellet.  Vipps nr 742043.

Gudstjenester og sportsandakter på Vassfjellkapellet
vinter/vår 2024

Søndag 3. mars kl 12:
Sportsandakt ved Ingvild Hammernes

Søndag 21. april kl 12:
Gudstjeneste på Vassfjellkapellet.  Klæbu menighet.

2.pinsedag, mandag 20. mai kl 12
Familiegudstjeneste på Vassfjellkapellet ved kapellan Åsmo, Tiller menighet.

Søndag 2. juni
Jubileumsgudstjeneste. Vassfjellkapellet 50 år!  
Prest: Svein Sando