Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Inntekten fra vaffelsalget går til driften av Vassfjellkapellet.  Vipps nr 742043.

Gudstjenester og sportsandakter på Vassfjellkapellet
Høsten  2023

Søndag 10. september kl 12:
Sportsandakt ved Andreas Brennsæter og Trondheim Kristelige Studentlag

Søndag 1. oktober kl 12:
Sportandakt.  Yadah Gospel synger

Søndag 5. november kl 12:
Sportsandakt

Søndag 3. desember kl 12:
Sportsandakt