Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Gudstjenester og sportsandakter
høsten 2019

Søndag 8. september kl 12.00:
Sportsandakt ved Trondheim Kristelige studentlag.

Søndag 6. oktober kl 12.00:
Sportsandakt er avlyst.

Søndag 3. november kl 12:00
Sportsandakt ved Pål Glimen og speidere fra Tanem KFUK-KFUM speidergruppe.

Søndag 1. desember kl 12:00
Sportsandakt er AVLYST

Sportsandakter og gudstjenester på Vassfjellkapellet kunngjøres også i Adresseavisen under «Kirkene i helgen» og på Vassfjellkapellets sider på Facebook.