Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Gudstjenester og sportsandakter
våren 2020 

Søndag 2. februar kl 12.00:
Sportsandakt ved Trondheim Frikirkes speidergruppe.

Søndag 1. mars kl 12.00:
Sportsandakt.

Søndag 5 .april (palmesøndag): 
Ingen sportsandakt.

Mandag 1. juni (2. pinsedag) kl 12:00 
Tiller menighet holder familiegudstjeneste på Vassfjellkapellet.

Sportsandakter og gudstjenester på Vassfjellkapellet kunngjøres også på Vassfjellkapellets sider på Facebook.