Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Gudstjenester og sportsandakter
våren  2022 

Søndag 3. april.  Sportsandakt kl 12.  Taler: Ingvild Hammernes.

Søndag 1.mai.  Gudstjeneste kl 12.  Klæbu menighet

2.pinsedag, 6. juni.  Gudstjeneste kl 12 ved Tiller menighet.

Søndag 12. juni.  Sportsandakt kl 12.