Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Inntekten fra vaffelsalget går til driften av Vassfjellkapellet.  Vipps nr 742043.

Gudstjenester og sportsandakter
høsten  2022

Søndag 11. september.  Sportsandakt kl 12 ved Trondheim Kristelige Studentlag.

Søndag  2. oktober.  Sportsandakt er AVLYST.

Søndag 13.november.  Sportsandakt kl 12.