Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Gudstjenester og sportsandakter
høsten  2021 

Av hensyn til smittevern vil det ikke være åpne sportsandakter på Vassfjellkapellet høsten 2021 samtidig med at det arrangeres leirer på kapellet.