Sportsandakt

Den første søndagen i måneden er det som regel sportsandakt på Vassfjellkapellet kl 12.00. Sportsandakt er en gudstjeneste med forenklet liturgi.

Sportsandakt/gudstjeneste arrangeres gjerne i samarbeid med leietakere/leirdeltakere på Vassfjellkapellet.  Etter andakten er det enkel bevertning med salg av vafler, kaffe og brus eller saft. 

Inntekten fra vaffelsalget går til driften av Vassfjellkapellet.  Vipps nr 742043.

Gudstjenester og sportsandakter på Vassfjellkapellet
Våren  2023

Søndag 30.april kl 12
Klæbu menighet holder sportsandakt på Vassfjellkapellet.
Sokneprest Sveinung Enstad og konfirmanter fra Klæbu menighet.

2.pinsedag, mandag 29.mai kl 12
Tiller menighet har familiegudstjeneste på Vassfjellkapellet.
Kapellan Åsmo.