Har du lyst til å støtte oss?

I over 40 år har Vassfjellkapellet vært et viktig sted for tusenvis av unge og gamle. Kapellet er bygget på dugnad og drevet på dugnad, og vi er avhengig at mange av oss bidrar med på ulike måter for at kapellet  skal være et godt sted å  komme til også i fremtiden. Uten en fantastisk dugnadsinnsats og  gaver fra mange gode støttespillere hadde det ikke vært noe Vassfjellkapell. 

 

Dugnad

Et par ganger i året arrangeres dugnader for å vedlikeholde kapellet. Sommerdugnaden legges vanligvis til 1-2 uker i juni (som regel rett etter eksamensperioden for studentene). Noen overnatter på kapellet og noen drar opp hver dag eller et par dager etter arbeidstid, for å fikse kapellet, male, snakke sammen og spise vafler.

 

Forefallende arbeid

Det er alltid noe som må gjøres. Så hvis du allerede skal på kapellet  eller har planer om å en tur innom er det lov å spørre kapellrådet om det er noe som trengs å gjøres.

Gaver

Driften av Vassfjellkapellet dekkes hovedsaklig med leieinntekter, men økonomiske bidrag kommer godt med når vi oppgraderer store og små ting på kapellet.

Kontonr 3000.20.64819. Merk overføringen med «Gave».

Du kan også gi en gave på VIPPS nr 742043.  Merk innbetalingen med «Gave».

Gaver og hjelp fra gode støttespillere har gjort det mulig å gjennomføre større oppgraderinger av Vassfjellkapellet. F.eks. da vi boret ny grunnvannsbrønn og oppgraderte kjøkkenet i 2005 for 500.000 kr.