Visjon

«Vassfjellkapellet skal være et leirsted og kapell der evangeliet om Jesus Kristus blir formidlet gjennom gudstjenester, andakter, undervisning og fellesskap»